Här ser ni bilder på några av hotellrummen:

Här är bilder på hotellgäster: